Sedan Jenny Lundström var 8 år har hon sjungit i kör och musiken har varit en stor del av hennes liv både i form av körsång och musikskapande.
Under åren har Jenny sjungit i bland annat Enskede kammarkör och kammarkören Sångkraft och hennes kärlek till musiken har aldrig slutat växa.

Kärleken till musiken ledde till musiklärarutbildningen på Umeå Universitet och kurs i skapande musik.

Sedan 2014 leder Jenny Umeå Vokalensemble och tycker att det är världens roligaste jobb.
Från hösten 2018 leder Jenny även Tomtebokören och barnkören Maracas.

Jenny gillar musik i alla dess former och blandar gärna klassiskt, pop, rock och folk både privat och i körledandet.

Körledarförebilder är Örjan Larsson, Peder Karlsson och Anna-Lena Nordberg.