Nutida historiker är osäkra på när sällskapet vid namn Umeå Vokalensemble bildades, men den tidigaste dokumentationen tyder på anno 1991. Körledare, och inte minst medlemmar, har kommit och gått, men att sprida välklang i Umeå med omnejd har varit en ständig ambition.

Körens sammansättning har ofta legat i överkant på vad som kan kallas ”ensemble”, omkring 30-50 personer, varav många studenter, vilket bidragit till rotationen av medlemmar. Övningslokalerna har varierat genom åren, och bland de flitigast använda kan nämnas lärarhögskolan, Mariehemskyrkan, skogshögskolans ”Skogis” och Ålidhemsskolan.

Repertoaren har på senare år mest bestått av lika mycket sakral som profan körmusik, men då körens medlemmar själva står för idéerna finns det inga gränser för vad vi kan hitta på i framtiden. Genom åren har Umeå Vokalensemble gjort mängder med framträdanden i Västerbotten, samt ett flertal ”utom-läns”.